We create one of a kind, customized designs for your walls that will tell your story to the world.

Follow Us

© 2018 Baram. All Rights Reserved.

1. ברעם‭ ‬פרסום‭ ‬מקורי‭ ‬בע‭"‬מ‭ ‬הינה‭ ‬החברה‭ ‬המובילה‭ ‬בתחום‭ ‬מכירת‭ ‬שטחי‭ ‬פרסום‭ ‬בישראל‭.‬

2. ‬ברעם‭ ‬פעילה‭ ‬בישראל‭ ‬משנת‭ ‬1998‭ ‬והינה‭ ‬חברה‭ ‬פרטית‭ ‬בבעלות‭ ‬גיא‭ ‬בר‭-‬עם ‭.(100%) ‬

3. ברעם‭ ‬הינה‭ ‬חלוצה‭ ‬של‭ ‬מדיום‭ ‬הפרסום‭ ‬בפורמט‭ ‬רחב‭ ‬ע‭"‬ג‭ ‬קירות‭,‬ פיגומים‭ ‬וגשרים‭ ‬בישראל‭.‬

‬4. משנת‭ ‬2004‭ ‬ברעם‭ ‬הינה‭ ‬הזכיינית‭ ‬הבלעדית‭ ‬לפרסום‭ ‬בכל‭ ‬מתקני‭ ‬רשות‭ ‬שדות‭ ‬התעופה בישראל‭,‬

‬לרבות‭:‬ טרמינל 3,‬ טרמינל ‭ ,‬1‬שדות‭ ‬תעופה‭ ‬פנים‭-‬ארציים‭ ‬וכל‭ ‬מעברי‭ ‬הגבול היבשתיים‭.‬

5. ברעם‭ ‬בעלת‭ ‬זכויות‭ ‬לפרסום‭ ‬דיגיטלי‭ ‬בקניונים‭ ‬מובילים‭ ‬בישראל‭ ‬בפריסה‭ ‬ארצית‭.‬

6. חברת‭ ‬הבת‭ ‬של‭ ‬ברעם‭,‬ ברעם‭ ‬סיטי‭ ‬פרס‭ ,‬פעילה‭ ‬משנת‭ ‬2010‭ ‬עוסקת‭ ‬בפרוייקטים‭ ‬בתחום‭ ‬העיצוב‭ ,‬הנראות, ‬השילוט ‬והדפוס‭ ‬בפורמט‭ ‬רחב.

STAY UP TO DATE